Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E9 Ledningskorridor


Plantitel Ledningskorridor 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse - Ledningskorridor 
Eksisterende forhold Leningsanlægget er etableret i 2006.
Området kan anvendes til infrastrukturanlæg som transmissionslinie, der fremføres på master eller via kabel.
I området kan der opføres transformerstation og anlæg nødvendige for områdets funktion. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 70 ha.
Restrummelighed Området skal betragtes som en ”korridor” i hele sin udstrækning med en bredde på max. 70 m for den del der ligger udenfor byen. I området udlægges et byggefelt E9-a på ca. 250 m2. 
Bebyggelse Indenfor indsigtszone In-1, må bygge- og anlægsarbejde kun foregå efter forhandling med televæsenet. 
Friarealer Arealer der ikke anvendes til byggeri og anlæg skal fremstå som naturgrund. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Kilaalap Aqqutaa. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszone Si-2 for tankanlæg i rammeområde E1 skal respekteres. Bestemmelser for spærrezone Sp-1 til Storesøen skal følges.
Der udlægges en sikkerhedszone omkring højspændingslinier Si-4. Sikkerhedszonen udstrækker sig 15 meter indenfor området. Spærrezonens afgrænsning er sammenfaldende med E9’s områdegrænse. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume