Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E8 Lufthavn


Plantitel Lufthavn 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Der kan placeres lufthavnsanlæg med tilhørende servicebygninger i området. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget i 2011. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 34 ha.
Restrummelighed: Området har et restareal på ca. 34 ha. Området som helhed har status tilsvarende et byggefelt. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau. Dog kan anlæg hvis funktion kræver større højde (kontroltårn, master mm) tillades i en større højde. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via F-veje. 
Klausulerede zoner Der vil blive angivet nye sikkerheds- og indsigtszoner for indflyvningsområde og overgangszone når lufthavnen etableres. 
Bevaringshensyn Intet at emærke. 
Miljøhensyn Der skal gives miljøgodkendelse. 
Særlige forhold Der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser inden et konkret lufthavnsprojekt kan realiseres. 
Baggrund Den af Selvstyret nedsatte Transportkommission har i april 2011, anbefalet at der etableres en ny lufthavn ved Qaqortoq. Yderligere forundersøgelser skal belyse den nærmere udformning og placering af anlægget. 
baggrundskort Ortofoto