Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E6 Hvidenæsbugten


Plantitel Hvidenæsbugten 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Der kan placeres miljøtekniske anlæg og virksomheder der kræver særlig miljøgodkendelse. 
Eksisterende forhold Området er ubebygget i 2011. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 9,5 ha.
Restrummelighed: Der er i området udlagt et byggefelt E6-a på 9,4 ha. I byggefeltet kan der etableres 94 fritliggende bygninger eller anlæg. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etager.
Nye antenneanlæg og lignende kan opføres med en maksimal højde på 8 meter over laveste terrænniveau. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_e71_vedt_dkb7_e5.pdf (439 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_e71_vedt_grlb7_e5.pdf (527 KB) 
Baggrund Kort resume