Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E5 Dump


Plantitel Dump 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse I området kan der etableres miljøtekniske anlæg og virksomheder der kræver særlig miljøgodkendelse. 
Eksisterende forhold I området findes modtagestation med tilhørende oplagsplads og dump. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 2,9 ha.
Restrummelighed Der er i området udlagt et byggefelt E5-a på 0,8 ha. I byggefeltet kan der etableres 8 fritliggende bygninger eller anlæg. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Kilaalap Aqqutaa. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Der foreligger miljøgodkendelse til losseplads. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_e71_vedt_dkb7_e5.pdf (439 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_e71_vedt_grlb7_e5.pdf (527 KB) 
Baggrund Kort resume