Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E4 Teleområdet


Plantitel Teleområdet 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse I området kan der etableres offentlige og private fællesanlæg, som stier, trapper, bænke, borde og lignende til rekreative formål.
Der kan placeres tekniske anlæg i området.
Der findes følgende bygninger af særlig miljøværdi kategori I: B-120 
Eksisterende forhold I området findes der antenner og telekommunikationsinstallertioner samt radio-telemuseum. 
Rummelighed Områdets Areal er på ca. 2,8 ha.
Restrummelighed: Området har et restareal på 1,0 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 1½ etage.
Nye antenneanlæg kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 8 meter over laveste terrænniveau. Antenneanlæg skal placeres således at de visuelt ikke er generende for kig fra byområdet, dvs. så skjulte som muligt.
Der er udlagt indsigtszone In-1 som skal overholdes. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Ujaqqerivimmut. 
Klausulerede zoner Der er udlagt indsigtszone In-1 som skal overholdes. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume