Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E3 Stenbrud


Plantitel Stenbrud 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Stenbrud.
Området må ikke bebygges. 
Eksisterende forhold I området finder byens stenbrud. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 3,2 ha.
Restrummelighed: Området har et restareal på 1,0 ha. 
Bebyggelse En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 om vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, medmindre Departementet for Indenrigsanliggende, natur og miljø 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Ujaqqerivimmut. 
Klausulerede zoner Indsigtszone In-1 der ligger i områdets sydlige del og skal respektere televæsenets restriktioner. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume