Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E2 Heliporten


Plantitel Heliporten 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Heliporten forventes nedlagt indenfor planperioden i forbindelse med etablering af en ny lufthavn. Indtil heliporten nedlægges tillades byggeri til sikring af heliportens funktion.
Ved nedlæggelse af heliporten frigives restrummeligheden i området til bebyggelse i form af tekniske anlæg og boliger i tilknytning hertil. 
Eksisterende forhold I området findes heliport med tilhørende bygninger. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 1,9 ha.
Restrummelighed: Der er i området ca. 1,4 ha. Der kan etableres 14 fritliggende bygninger i byggefeltet. Anden fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 1 etage indtil heliporten nedlægges. Herefter kan nyt byggeri opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etager. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Krudthusvej. 
Klausulerede zoner Omkring heliporten er sikkerhedszone Si-1. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume