Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-E1 Kilaalap Aqqutaa - Øst


Plantitel Kilaalap Aqqutaa - Øst 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse I området kan etableres miljøtekniske anlæg som affaldssorteringsanlæg og anden miljørelateret virksomhed, samt personalebygninger i forbindelse med nævnte anlæg. Der kan desuden etableres havneanlæg med tilhørende bygninger i området. 
Eksisterende forhold I området findes tankanlæg, Kraftvarmeværk med tilhørende driftsbygninger, forbrændingsanlæg og ledningsanlæg. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 4,3 ha.
Restrummelighed: Der er en restrummelighed i området på 0,8 ha.
Der er i området udlagt et byggefelt E1-a på 0,1 ha. Der kan etableres havneanlæg og bygninger i tilknytning hertil indenfor byggefeltet. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 15 meter over laveste terrænniveau. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Kilaalap Aqqutaa. 
Klausulerede zoner Indenfor indsigtszonen In-1 for televæsenet må bygge- og anlægsarbejder kun foregå efter forhandling med televæsenet. Sikkerhedszone Si-2 om tankanlæggene skal respekteres. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Spildevand og overfladevand kan udledes direkte i fjorden(forudsætter tilladelse fra NNPAN).
Tankanlæggene skal sikres, således at en lækage på tankanlæggene ikke kan medføre en forurening, af de omkring liggende arealer og vandet. Byggeri er efter bestemmelser i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomhed. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip lokalplan_e11_vedt_dk.zip (1100 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_e11_vedt_grl.zip (1151 KB) 
Baggrund Kort resume