Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-D6 Friareal


Plantitel Friareal 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friholdt område / natuområde. Området skal friholdes for bebyggelse. Der kan etableres, stier, bænke, trapper og lignende med rekreative formål. Areal ca. 0,7 ha. 
Eksisterende forhold Området er friholdt for bebyggelser og anlæg i 2011 og henligger som natur 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 0,7 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 0,7 ha. 
Bebyggelse Området skal friholdes for bebyggelse. Nyt inventar i form af stier, bænke og trapper skal udformes i materialer og farver tilpasset den omgivende natur. 
Friarealer Der må ikke bebygges. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Storesøvej. 
Klausulerede zoner Området ligger inden for spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsressourcen Storesøen. Der må kun bygges i området, når Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume