Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-D5 Storesøen syd bredden


Plantitel Storesøen syd bredden 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friholdt område / Der kan etableres fællesanlæg, stier, bænke, trapper og lignende med rekreative formål.
Området skal fremstå naturligt og binde by og natur sammen som grøn kile. 
Eksisterende forhold Området udgør elvlejet og den sydlige kyststrækning af Storesøen med naturstier. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 18,1 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på ca. 18,1 ha. 
Bebyggelse Nyt inventar i form af stier, bænke og trapper skal udformes i materialer og farver tilpasset den omgivende natur.
Området danner overgang mellem by og natur. Nye anlæg skal udformes under arkitektonisk hensyntagen hertil. 
Friarealer Kyststrækningen samt området omkring elven ind i byen skal friholdes. Der kan etableres stianlæg, bænke og lignende rekreative faciliteter. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Ujaqqerivimmut. 
Klausulerede zoner Området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsressourcen Storesøen. Der må kun bygges i området, når Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume