Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-D3 Friareal


Plantitel Friareal 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Der kan etableres mindre bygninger og anlæg med rekreative formål. 
Eksisterende forhold I området findes skilift og naturstier. 
Rummelighed Områdets areal er på ca 11,8 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på ca. 11,8 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som mindre bygninger til rekreative formål. 
Friarealer Slugten langs skiliften friholdes. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Jaaratooq. 
Klausulerede zoner Sikkerhedszonen Sx omkring Sprængstofdepotet. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume