Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-D2 Fodbold og Friareal


Plantitel Fodbold og Friareal 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Der kan etableres mindre bygningsanlæg i forbindelse med boldbanen, stier, bænke og trapper med rekreative formål. Området skal fremstå naturligt og binde by og natur sammen som grøn kile. 
Eksisterende forhold I området findes offentlige fællesanlæg i form af boldbane og naturstier. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 21,6 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på ca. 21 ha. 
Bebyggelse Nyt inventar i form af mindre bygningsanlæg i forbindelse med boldbanen kan placeres i byggefeltet D10-a. Bygningshjder må ikke overstige 8m. 
Friarealer Arealerne uden for boldbane og byggefelt skal friholdes som naturområde. Der kan dog etableres stianlæg. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Hastrupvej. 
Klausulerede zoner Intet at bemærk. 
Bevaringshensyn Intet at bemærk. 
Miljøhensyn Intet at bemærk. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume