Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-D1 Fodboldbane og Friareal


Plantitel Fodboldbane og Friareal 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Friholdt område / Fodboldbane og naturområde. I området kan der etableres offentlige og private fællesanlæg, som boldbaner, legepladser og tilhørende tribuner mv. Området må kun anvendes til rekreative formål. 
Eksisterende forhold I området findes offentlige fællesanlæg i form af boldbane og naturstier. 
Rummelighed områdets areal er på ca. 19 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 18,0 ha. 
Bebyggelse Maksimal højde på bygninger og anlæg er 5 meter over laveste terrænniveau. Området danner overgang mellem by og natur. Nye anlæg, herunder en evt. fremtidig vejføring fra A10 til A9 skal udformes under arkitektonisk hensyntagen hertil. 
Friarealer Naturområdet skal friholdes for anlæg. Der kan dog etableres stianlæg. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Poul Ibsensvej. 
Klausulerede zoner Området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsressourcen Storesøen. Der må kun bygges i området, når Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume