Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C8 Qummut


Plantitel Qummut 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Område C8 anvendes dels til centerformål som institutioner, offentlig- og privat service og butikker og dels til boligbebyggelse 
Eksisterende forhold I området findes ingen bebyggelse i 2011. 
Rummelighed Områdets Areal er på ca. 1 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på ca 1 ha . 
Bebyggelse Nyt byggeri i område C8 kan opføres i indtil 3½ etage og med en maksimal bygningshøjde på 16 meter over højeste terrænniveau. Bebyggelsens udseende skal indpasses i området ved materialevalg, udformning og farver. 
Friarealer Området omkring bebyggelsen må ikke i anvendes til oplag. 
Tilslutninger Området C8 skal trafikbetjenes fra Bydelsvejen Qummut. Parkering skal etableres inden for byggefeltet.
Der må ikke findes oplag, parkering eller andre aktiviteter end færdsel sted på Bydelsvejen.
Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf kommuneplantillaeg_nr_10_c8_dk_underskrevet.pdf (540 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf kommuneplantillaeg_nr_10_c8_grl_underskrevet.pdf (650 KB) 
Baggrund Området er udlagt på baggrund af ønsket om at skabe et nyt bydelcenter med fælles funktioner, blandet med boliger.