Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C7 Sportshal Og Højskole


Plantitel Sportshal Og Højskole 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål / Sportshal, kulturhus, højskole, indkvartering og funktioner i tilknytning hertil. Der kan opføres boliger, offentlige og private fællesanlæg og institutioner, som svømmehal, sportsfaciliteter og en kulturinstitution i området 
Eksisterende forhold I området findes boliger og offentlige og private institutioner heriblandt højskole, kulturhus, indkvartering og sportshal. Ar 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 3,7 ha.
Restrummelighed: Rammeområde C7 har en restrummelighed på 0,8 ha. beliggende i byggefelt ved Hallen (C7-a) og bag Højskolen (C7-b). 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etager. Bebyggelsen skalmedhensyn til højde, placering og udformning tilpasses eksisterende bebyggelse i området. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området vejbetjenes fra Poul Ibsensvej og Kamikoorfik. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. 
Klausulerede zoner Området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume