Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C6 Sygehus Og Anstalt For Domfælde


Plantitel Sygehus Og Anstalt For Domfælde 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Fælles formål / Sygehus, og andre fælles formål. 
Eksisterende forhold I området findes varmecentral, anstalt for domfældte og sygehus. 
Rummelighed Områdets Areal er på ca. 1,4 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Udvidelser af eksisterende bygninger og erstatningsbyggeri kan tillades. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 3 etager. Maksimal bygningshøjde er 11 meter over laveste terrænniveau. 
Friarealer Skråningen foran sygehuset B-909 skal friholdes. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via tilslutning til J.H. Lytzensvej. Stiforbindelse fra Storesøvej. Området er vandforsynet og kloakeret 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume