Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C5 Torvet - Storesøvej - Vatikanbakken


Plantitel Torvet - Storesøvej - Vatikanbakken 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Centerformål / med boliger, detailhandel, offentlig og privat service, kontorer samt erhverv. 
Eksisterende forhold Området er byens centerområde med boliger, detailhandel, offentlig og privat service, kontorer samt erhverv. 
Rummelighed Restrummelighed Området er fuldt udbygget. Nyt byggeri kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2 etager. Maksimal bygningshøjde er 8 meter over laveste terrænniveau. Bygninger skal placeres i gadelinje i en afstand på 7 meter fra vejmidte. 
Friarealer Bebyggelsens samlede etageareal må ikke overstige 40% af områdets areal. Følgende steder i området skal friholdes for bebyggelse: Skråning ned mod Vatikanbakken og arealer omkring elven og den gamle kirke. 
Tilslutninger Trafikken skal neddæmpes i området der i videst muligt omfang skal friholdes for gennemkørende trafik. Området trafikforsynes via Torvevej og Vatikanbakken. Området er vandforsynet og kloakeret. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke 
Bevaringshensyn Der findes følgende bygninger af særlig bevaringsværdi,
Kategori 1 Fredede huse: B8, B26, B27, B46, B61, B97, B100, B102, B103,B107 og B405
Kategori 2 Fredningsværdige: B22, B23, B29, B410 og B249.
Kategori 3 Bevaringsværdige: B5, B7, B20, B24, B28, B33, B35, B37, B47, B48, B96, B99, B121, B142, B236, B402, B409, B411, B742. Se de generelle bestemmelser. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf c51_endelig_22_aug_05.pdf (227 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf c51_endelig_22_aug_05.pdf (227 KB) 
Baggrund Bykernen rummer særlige historiske og bygningsmæssige værdier og der er på den baggrund lavet ovenstående bevarings-lokalplan.