Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C4 Sanatorievej


Begrundelse for opdatering/ændringer/tilføjelser
Plantitel Sanatorievej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Der kan i området indrettes butikker, institutioner, serviceerhverv og boliger i tilknytning hertil, i eksisterende bygninger. Der kan placeres serviceerhverv, butikker, institutioner, offentlige om private fællesanlæg og boliger i tilknytning hertil i området. 
Eksisterende forhold I området findes butik, serviceerhverv, offentlige og private fællesanlæg, institutioner og boliger. 
Rummelighed Områdets Areal er på ca. 2,6 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Nyt byggeri kan kun tillades som erstatningsbyggeri og udvidelser af eksisternde bebyggelse. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2 etager. Maksimal bygningshøjde er 8 meter over laveste terrænniveau. Bygninger skal placeres i en afstand på mindst 7 meter fra vejmidte. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Sanatorievej. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_c41_vedt_dk.pdf (568 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_c41_vedt_grl.pdf (604 KB) 
Baggrund Centerområdet er fuldt udbygget, men de eksisterende funktioner skal have mulighed for udvidelser. Således er der aktuelt planer om en udvidelse af alderdomshjemmet. 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning
Godkendelse og offentliggørelse