Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C3 Anders Olsens Vej


Plantitel Anders Olsens Vej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Centerformål / Der kan placeres offentlige og private serviceerhverv, offentlige og private fællesan-læg og boliger i tilknytning hertil. 
Eksisterende forhold I området findes offentlig og privat service i form af butikker, hotel, kommunekontor, restauration, post/tele og boliger. 
Rummelighed Områdets Areal er på ca. 2,2 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Byggeri kan kun finde sted som erstatningsbyggeri eller udvidelser af eksisterende bebyggelse. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etager. Ingen bygningshøjde må overstige 12 meter over laveste terrænniveau. Bygninger skal placeres med gadefront i en afstand på 7 meter fra vejmidte. 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Anders Olsensvej og Augo Lyngesvej. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Der findes følgende bygninger af særlig miljøværdi kategori II: B-25 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume