Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C2 Skolevej - Kirkegårdsvej


Plantitel Skolevej - Kirkegårdsvej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Der kan placeres skoler, kirkegårde, uddannelsesinstitutioner, offentlige og private institutioner, og fællesanlæg i området, samt boliger i tilknytning hertil.
Der findes i området en bygning af særlig miljøværdi: Kategori II. Bevaringsværdig: B-122. 
Eksisterende forhold I området findes skoler og uddannelsesinstitutioner, kollegier, fritidshjem, daginstitutioner, kirkegårde, fællesanlæg og boliger. 
Rummelighed Områdets Areal er på ca. 4,2 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 3 etager. Ingen bygningshøjde må overstige 11 m. Byggefeltet (skraveringen C2-a) er forbeholdt uddannelsesformål, herunder muligheden for et uddannelsescenter. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Skolevej, Kussartoq og Kirkegårdsvej. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. Dele af området er fjernvarmeforsynet og nye større bebyggelser skal tilsluttes. 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende inden for spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil.
Dele af området ligger indenfor et antenneområde med indsigtszone In1. Teles restriktioner skal respekteres. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Detaljerede bestemmelser Se lokalplan 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf c51_endelig_22_aug_05.pdf (227 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_s41_vedt_grlc2.zip (1086 KB) 
Baggrund Kort resume