Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-C1 Storesøvej


Plantitel Storesøvej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Centerformål / Blandet bolig og erhverv. Der kan placeres offentlige og private institutioner, butikker og fællesanlæg i området, samt boliger i tilknytning hertil. 
Eksisterende forhold I området findes offentlige institutioner, offentlige fællesanlæg, butikker og boliger. Areal 2,6 ha. 
Rummelighed Områdets areal er på ca. 2,6 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2 etager.
Der skal tages arkitektoniske hensyn ved udformning af bebyggelse der er beliggende ud til Storesøen og elven. 
Friarealer Der skal sikres fri adgang til kystlinien. 
Tilslutninger Området trafikbetjenes via Storesøvej. 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume