Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B9 Jaaratoq


Plantitel Jaaratoq 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål / uden bolig Der kan placeres Liberale erhverv, serviceerhverv, let industri og håndværksvirksomheder i området. 
Eksisterende forhold I området findes håndværksvirksomheder, værksteder, maskinstation, natrenovationsrampe, sprængstofdepot og boliger. Areal 3,3 ha 
Rummelighed Området er på ca. 3,3 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau.
Ny bebyggelse skal holdes i farver, der falder ind i den omgivende natur. Bebyggelse skal holdes i så enkle former som muligt og tilpasses de naturlige terrænforhold. Skiltning er tilladt på de facader der vender ind mod vejen. 
Friarealer Slugten friholdes til rekreative formål. 
Tilslutninger Områdets interne veje trafikforsynes via Sanatorievej 
Klausulerede zoner Omkring sprængstofdepot er 150 m sikkerhedszone Si-3. Bygninger må ikke gennemskære frihedsplanerne i indflyvningszonen Si-1 for heliporten, sålænge denne anvendes aktivt. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume