Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B8 Nyt Område - Qummut


Plantitel Nyt Område - Qummut 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Der kan placeres liberale erhverv, serviceerhverv, let industri og håndværksvirksomheder samt en kontrolleret losseplads i området. 
Eksisterende forhold I området findes ingen bebyggelse i 2011 
Rummelighed Området er på ca. 5,9 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 5,9 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau.
Ny bebyggelse skal holdes i farver, der falder ind i den omgivende natur. Bebyggelse skal holdes i så enkle former som muligt og tilpasses de naturlige terrænforhold. Skiltning er tilladt på de facader der vender ind mod vejen.
Oplagspladser skal indhegnes. 
Friarealer Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 20% af områdets areal. 
Tilslutninger Områdets interne veje trafikforsynes via Qumut og J.H. Lytzensvej. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume