Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B7 Hvide Næs Bugten


Plantitel Hvide Næs Bugten 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Der kan placeres havneanlæg, kajanlæg, industri-, værksteds-, handels- og oplagsvirksomhed. 
Eksisterende forhold I området findes ingen bebyggelse i 2011. 
Rummelighed Området er på ca. 4,5 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 4,5 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau.
Ny bebyggelse skal holdes i farver, der falder ind i den omgivende natur. Bebyggelse skal holdes i så enkle former som muligt og tilpasses de naturlige terrænforhold. Skiltning er ikke tilladt på de facader der vender væk fra vejen. Oplagspladser skal indhegnes. 
Friarealer Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 20% af områdets areal. 
Tilslutninger Områdets interne veje skal trafikforsynes via Kilaalap Aqqutaa. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Detaljerede bestemmelser Se lokalplan 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_e71_vedt_dkb7_e5.pdf (439 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_e71_vedt_grlb7_e5.pdf (527 KB) 
Baggrund Kort resume