Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B6 Kilaalap Aqqutaa - Vest


Plantitel Kilaalap Aqqutaa - Vest 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde uden boliger forbeholdt håndværk, industri, service og lignende 
Eksisterende forhold Enkelte byggefelter er udsprængt og anvendt til oplag. 
Rummelighed området er på ca. 7,1 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 6,0 ha beliggende i byggefelterne (skraverede) . Indenfor byggefelterne kan der placeres virksomheder med tilhørende oplagsvirk-somhed. Der kan placeres en virksomhed indenfor hvert areal markeret med stiplede linjer. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau.
Ny bebyggelse skal holdes i farver, der falder ind i den omgivende natur. Bebyggelse skal holdes i så enkle former som muligt og tilpasses de naturlige terrænforhold. Skiltning er ikke tilladt på de facader der vender væk fra vejen. 
Friarealer Oplagspladser skal indhegnes. Friarealer mellem byggefelterne skal friholdes. 
Tilslutninger Områdets interne veje trafikforsynes via Kilaalap Aqqutaa 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume