Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B5 Kilaalap Aqqutaa - Midt


Plantitel Kilaalap Aqqutaa - Midt 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhversformål / uden boliger. Der kan placeres erhvervsvirksomheder og let industri i området. 
Eksisterende forhold I området findes håndværksvirksomheder, industri og serviceerhverv. 
Rummelighed Området er på ca. 4,1 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau.
Ny bebyggelse skal holdes i farver, der falder ind i den omgivende natur. Bebyggelse skal holdes i så enkle former som muligt og tilpasses de naturlige terrænforhold. Skiltning er ikke tilladt på de facader der vender væk fra vejen.
Oplagspladser skal indhegnes. 
Friarealer Der må kun finde oplag sted I tilknytning til den enkelte virksomhed. Øvrige friarealer skal friholdes. 
Tilslutninger Områdets interne veje trafikforsynes via Kilaalap Aqqutaa 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip lokalplan_e21_vedt_dkb5.zip (962 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_e21_vedt_grlb5.zip (1387 KB) 
Baggrund Kort resume