Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B4 Mestervej - Ujaqqerivimmut


Plantitel Mestervej - Ujaqqerivimmut 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområde / Det er hensigten, at området i fremtiden skal konverteres til et D-område forbeholdt rekreative formål. Virksomhederne i området virksomheder i området vil blive prioriteret højt ved ansøgning om arealtildeling, såfremt virksomhederne flytter eksisterende virksomhed fra B4 til nye erhvervsområder. Alle virksomheder i området vil på sigt blive tilbudt nye arealer andet sted i byen. Ny bebyggelse skal have rekreative formål. 
Eksisterende forhold området findes håndværksvirksomheder, industri og service. 
Rummelighed Området er på ca. 5,2 ha.
Restrummelighed: Da området på sigt skal konverteres til et område forbeholdt rekreative formål, betragtedes området som fuldt udbygget i 2004. 
Bebyggelse Den eksisterende bebyggelse skal på sigt afvikles og erstattes med anlæg til rekreative formål. Der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser for områdets konvertering til rekreative formål. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Områdets interne veje trafikforsynes via Ujaqqerivimmut. Området er ukloakeret. 
Klausulerede zoner Området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume