Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B3 Havnevej - Krudthusvej - Havnen


Plantitel Havnevej - Krudthusvej - Havnen 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Der kan indrettes værksteder, kontorer, industri, erhverv og tilhørende anlæg og oplagspladser i området. Der kan placeres fiskeindustri, havne- og kajanlæg, skure til brug for erhvervs-, lystfiskere og fangere. 
Eksisterende forhold I området findes værftsindustri, kontorer, erhverv, skindforarbejdende virksomhed og anden industri, med tilhørende kajanlæg, værksteds-, handels- og oplagsvirksomhed. 
Rummelighed Området er på ca. 2,8 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 0,4 ha beliggende i byggefelterne i havnen (B3-a og B3-b).
I byggefelterne kan der foretages en udbygning af eksisterende havneanlæg. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau. Med kommuneplantillæg nr 7 er der givet mulighed for et erstatningsbyggeri i område B3-c til erhvervsbyggeri med mulighed for bolig/liberale erhverv på 1.sal. 
Friarealer Oplag på friarealerne kan kun ske hvis der kan gives arealtildeling. Oplag skal indhegnes. 
Tilslutninger Trafikforsyning via Krudthusvej og Havnevej. Området er kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes van og kloak 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip lokalplan_h1_vedt_grl_dk_b123dk.zip (1723 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_h1_vedt_grl_dk_b123grl.zip (1894 KB) 
Baggrund Kort resume