Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B2 Torvevej - Havnen


Plantitel Torvevej - Havnen 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse I området findes containerhavn, kontorer, kajanlæg, handels- og oplagsvirksomhed. Der kan placeres containerhavn, kontorer, erhverv med tilhørende kajanlæg samt industri, handels- og oplagsvirksomhed, som har behov for at ligge på havnen. Der kan indrettes oplagspladser af relevans for området.
Der kan placeres fiskeindustri, kajanlæg, skure til brug for erhvervs-, lystfiskere og – fangere. 
Eksisterende forhold Der er intet bebyggelse for tiden. 
Rummelighed Området er på ca. 2,2 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 0,5 ha beliggende i byggefelterne øst for RAL kajen (B2-a) og syd for Havnevej (B2-b).
I byggefelt B2-a kan der etableres en udvidelse af eksisterende havn. I byggefelt B2-b kan der etableres havnefaciliteter eller marina. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Trafikforsyning via Vatikanbakken og Torvevej. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip lokalplan_h12_vedt_grldkb2_2.zip (2206 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_h12_vedt_grldkb2_2.zip (2206 KB) 
Baggrund Kort resume