Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B10 Nyt Område


Plantitel Nyt Område 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsformål / Havneområde. Der kan placeres Marina, havnefaciliteter, liberale erhverv, serviceerhverv, let industri og håndværksvirksomheder i området. Der kan indrettes oplagspladser af relevans for området.
Der kan placeres kajanlæg og skure til brug for erhvervs-, lystfiskere og – fangere samt bådforeninger. 
Eksisterende forhold I området findes ingen bebyggelse i 2011. 
Rummelighed Områdets areal er på 9,5 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 9,5 ha. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 10 meter over laveste terrænniveau.
Skiltning er tilladt på de facader der vender ind mod vejen.
Oplagspladser skal indhegnes. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Områdets interne veje trafikforsynes via Nuiariaq. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume