Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-B1 Johan Dahlsvej - Havnen


Plantitel Johan Dahlsvej - Havnen 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Havneområde , Der kan indrettes oplagspladser relateret til havneformål. Der kan placeres fiskeindustri, kajanlæg, skure til brug for erhvervs-, lystfiskere og – fangere. 
Eksisterende forhold I området findes marina og fiskeindustri, samt jolleværksted med tilhørende anlæg og oplagsvirksomhed. Desuden findes tankstation og levnedsmiddelindustri i området. 
Rummelighed Området er på ca. 3,7 ha.
Restrummelighed: Området har en restrummelighed på 0,8 ha beliggende i byggefelterne B1-a og B 1-b.
I byggefelt B1-a kan der opføres skure til brug for erhvervs-, lystfiskere og – fangere. Området kan alternativt anvendes til udvidelse af fiskeindustri og kaj. I byggefelt B1-b kan der ske en udvidelse af den eksisterende mole/kaj. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres med en maksimal bygningshøjde på 8 meter over laveste terrænniveau.
Der skal tages arkitektoniske hensyn ved byggeri ved elvmundingen. 
Friarealer Oplag på friarealerne kan kun ske hvis der kan gives arealtildeling. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Ny Vestervej og Johan Dahlsvej. Området er kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip lokalplan_h1_vedt_grl_dk_b123dk.zip (1723 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_h1_vedt_grl_dk_b123grl.zip (1894 KB) 
Baggrund Kort resume