Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A9 Kigutaarnat - Nuiariaq


Plantitel Kigutaarnat - Nuiariaq 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / tæt lav. Der kan placeres boliger og dertil knyttet service i området. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse, rækkehuse og etagehuse. 
Rummelighed Området er på ca. 8,8 ha.
Der er en restrummelighed på 10-14 boliger øst for Nuiariaq. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende, tæt/lav og etage bebyggelse i indtil 2½ etager. Placering af bygninger langs fjeldside mod øst, skal vurderes nøje med henblik på faren for sneskred. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Nuiaraq. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_a91vedtaget.pdf (538 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_a91_vedt_grl.pdf (576 KB) 
Baggrund Kort resume