Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A7 Ny Vestervej - Niviiganngivit


Plantitel Ny Vestervej - Niviiganngivit 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Der kan placeres boliger, offentlige institutioner, småbutikker kiosk og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse, rækkehuse, lagerbygninger og butik/værksted. Areal ca. 2,4 ha 
Rummelighed Området er på ca. 2,4 ha,
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etager.
Placering af bygninger langs fjeldsiden mod syd skal vurderes med henblik på faren for nedfaldende sten og sneskred. 
Friarealer Intet at bemærke 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Ny Vestervej. Området er vandforsynet og kloakeret. Ny bebyggelse skal tilsluttes. 
Klausulerede zoner Den sydlige del af området er beliggende indenfor Indsigtsgrænse In-1 indenfor hvilken Tele Greenlands restriktioner skal respekteres. 
Bevaringshensyn Der findes følgende bygninger af særlig miljøværdi i området B-152, B-167 og B-237. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf a7_dk_endelig.pdf (61 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan~a71~groenlanddsk.pdf (66 KB) 
Baggrund Kort resume