Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A6 Århusvej - Krudthusvej


Plantitel Århusvej - Krudthusvej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde / Tæt lavt boligområde. Der kan placeres boliger, kiosk, vaskeri og liberale erhverv i området. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse. 
Rummelighed Området er på ca. 3,3 ha.
Restrummelighed: Der er i området udlagt et byggefelt (skraveringen) på 0,4 ha. Der kan opføres 4 fritliggende boliger eller 13 tæt/lav boliger i byggefeltet. Anden fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som tæt/lav eller fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etager. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Århusvej og Krudthusvej. Området er kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner Der er udlagt sikkerhedszone Si-1 omkring heliportområde for indflyvning af helikoptere. Området beliggende indenfor sikkerhedszonen må først bebygges, når Heliporten ikke længere anvendes. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_b6_a6.pdf (354 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_b6_a6.pdf (354 KB) 
Baggrund Kort resume