Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A5 Peter Høeghsvej - Ringvej - Pts Benediktesvej


Plantitel Peter Høeghsvej - Ringvej - Pts Benediktesvej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligområde / Åben lav,
Der kan placeres boliger, offentlige institutioner, kiosk, butikker og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, offentlige institutioner, hotel og butikker. Areal ca. 20 ha. 
Rummelighed Området er på ca. 19,0 ha.
Restrummelighed: Der er i området udlagt et byggefelt A5-a på ca. 3 ha. Der kan opføres ca. 40 boliger i byggefeltet. Anden fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstat-ningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2 etager. Der er udarbejdet detaljerede bestemmelser i Lokalplan A5-3 
Friarealer Der friholdes et areal som en grøn kile langs vandløb mod Prs. Benediktesvej 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Sanatorievej og Ringvej. Området er vandforsynet og kloakeret, undtaget den vestligste del af området, som påregnes kloakeret i planperioden. Ny bebyggelse skal tilsluttes. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_a53_vedt.pdf (539 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_a53_vedt_grl.pdf (430 KB) 
Baggrund Kort resume