Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A4 Regner Bentsensvej


Plantitel Regner Bentsensvej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / åben lav Der kan placeres boliger, småbutikker og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse, dobbelthuse og butikker. 
Rummelighed Området er på ca. 3,1 ha.
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende bebyggelse i indtil 2½ etage. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets karakter med træbeklædte facader, typisk grønlandske farver og sadeltag. 
Friarealer Arealer ned til Storesøen skal friholdes. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Poul Ibsensvej. Området er kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak 
Klausulerede zoner Området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Området har en særegen karakter bestående af ældre træhuse, i typiske grønlandske farver og med sadeltag. Denne karakter bør fastholdes. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume