Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A3 J.H. Lytzensvej - Poul Ibsensvej


Plantitel J.H. Lytzensvej - Poul Ibsensvej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / Etagehuse. Der kan ud over boliger indrettes småbutikker , service og offentlige institutioner. 
Eksisterende forhold I området findes etageboliger. 
Rummelighed Areal ca. 4,3 ha,
Restrummelighed: Området er fuldt udbygget. Fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatnings-byggeri. Der er udlagt et byggefelt (skraveringen) på ca. 1 ha. til erstatningsbyggeri for 2 kondemnable boligejendomme. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som etagebebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter over laveste terrænniveau. 
Friarealer På friarealer mellem eksisterende bebyggelse kan der indrettes legepladser. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Kamikoorfik. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. Dele af området er fjernvarmeforsynet og det skal tilstræbes at yderligere bebyggelse tilsluttes. 
Klausulerede zoner Området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Boligblokkene B-793 og B-754 i byggefeltet er stærkt nedslidte og bør erstattes af nybyggeri. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet 
Baggrund Kort resume