Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A2 Aaninngivit - Majavej


Plantitel Aaninngivit - Majavej 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Tæt Lav og etage
Der kan placeres boliger, offentlige institutioner, kiosk, småbutikker og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse, etageboliger og butikker. 
Rummelighed 8,6 ha. og er fuldt udbygget, fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. Der er udlagt et byggefelt (skraveringen) på ca. 0,1 ha(skraveringen). 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende og tæt/lav bebyggelse i indtil 1½ etage. 
Friarealer I området ved Aaningivit friholdes udenomsarealer. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Augo Lyngesvej, J.H. Lytzensvej, Anders Olsensvej og Storesøvej. Området er kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 for vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Der findes følgende bygninger af særlig miljøværdi kategori IV B-377, B-383, B-395 og B-665. Bygningerne er beliggende i et bevaringsværdigt bymiljø med ældre selvbyggerhuse. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) pdf lokalplan_b21_vedt_dka2.pdf (434 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) pdf lokalplan_b21_vedt_grla2.pdf (508 KB) 
Baggrund