Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A14 Nyt Område - Nuiariaq


Plantitel Nyt Område - Nuiariaq 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Der kan placeres boliger, offentlige institutioner, småbutikker og serviceerhverv i området 
Eksisterende forhold Området henligger som åbent land - fjeld. 
Rummelighed Området er på ca 1,2 ha og kan rumme
ca. 48 boliger 
Bebyggelse Der kan opføres etageboliger i området i op til 3½ etage. Placering og udformning fastlægges forinden i detaljerede
bestemmelser. 
Friarealer Friarealerne omkring bebyggelsen fastlægges i de detaljerede bestemmelser 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes fra Nuiariaq. Området skal kloakeres og tilsluttes vandforsyning. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Miljøkravene i området knytter sig til bestemmelserne for beboelse 
Særlige forhold Der skal udarbejdes detaljerede bestemmelser inden der gives arealtildelinger i området. 
Baggrund Kort resume