Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A13 Nyt Område


Plantitel Nyt Område 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Der kan placeres boliger, liberale erhverv, kiosk og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold I området findes ingen bebyggelse i 2011 
Rummelighed Området er på ca. 36,0 ha.
Restrummelighed: Der kan opføres 200 fritliggende boliger eller 300 af typen tæt/lav i A13. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som etagebebyggelse, fritliggende- og/eller tæt/lav bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 10,5 meter over laveste terræn-niveau. 
Friarealer Friarealer omkring bebyggelse fastlægges i et kommende kommuneplantillægs detaljerede bestemmelser. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via en ny vej i område A10 og Nuiariaq. Området skal vandforsynes og kloakeres. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume