Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A12 Nyt Område


Plantitel Nyt Område 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse I området findes ingen bebyggelse i 2011.
Der kan placeres boliger, kiosk og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold Der er ingen bebyggelse for tiden. 
Rummelighed Området er på ca. 17,0 ha.
Restrummelighed: Der kan opføres 160 fritliggende boliger eller 240 boliger af typen tæt/lav i A12. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende og tæt/lav bebyggelse i indtil 2½ etager. 
Friarealer Friarealer omkring bebyggelse fastlægges i et kommende kommuneplantillægs detaljerede bestemmelser. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via en ny vej i område A10 fra Nuiariaq. Området skal vandforsynes og kloakeres og ny bebyggelse tilsluttes. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume