Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A11 Sivinganikasia Tuia


Plantitel Sivinganikasia Tuia 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Der kan placeres boliger, kollegier, byggeri til fælles formål, kiosk og vaskeri i området. 
Eksisterende forhold Området er delvis bebygget med etagehuse og fritliggende huse. 
Rummelighed Området er på ca. 8,4 ha.
Restrummelighed: Der er i området pr 1/1 2011 en restrummelighed på ca 18 enfamiliehuse, 8 rækkehuse/tæt lav og ca 36 lejligheder. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som etage, fritliggende og tæt/lav bebyggelse i intil 2½ etager. 
Friarealer Friarealer omkring bebyggelse fastlægges i et kommende kommuneplantillægs detaljerede bestemmelser. 
Tilslutninger Området vejbetjenes fra Qumut. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. Der skal etableres sti forbindelse mod midtbyen. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip 100305_tillaeg_nr_9_vedtdk.zip (813 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip 080416_lp_a112_vedt_grl.zip (710 KB) 
Baggrund Kort resume