Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A10 Nyt Område


Plantitel Nyt Område 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Tæt lav boligbebyggelse.
Der planlægges i området etableret en vej til forsyning af nye byområder udenfor den tidligere bygrænse. Det er kun i tilfælde af etableringen af denne vej, at område A10 kan tages i anvendelse. 
Eksisterende forhold I området findes ingen bebyggelse i 2011. 
Rummelighed Området er på ca. 4,4 ha.
Der kan opføres ca. 20 fritliggende boliger i byggefeltet eller 60 boliger af typen tæt/lav. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende og tæt/lav bebyggelse i indtil 2½ etager. Placering af bygninger langs fjeldside mod øst, skal vurderes nøje med henblik på faren for sneskred. 
Friarealer Friarealer omkring bebyggelse fastlægges i et kommende kommuneplantillægs detaljerede bestemmelser. 
Tilslutninger Der planlægges i området etableret en vej til forsyning af nye byområder udenfor den tidligere bygrænse. Denne vej etableres med udspring i J.H. Lytzensvej. Rammeområde A10 planlægges trafikbetjent via denne nye vej. Området skal kloakeres og ny bebyggelse skal tilsluttes vand og kloak. 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 om vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med mindre Direktoratet for Natur og Miljø giver dispensation hertil. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume