Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

200-A1 Alanngunnguaq - Nipinngaaq - Nakkatarfik


Plantitel Alanngunnguaq - Nipinngaaq - Nakkatarfik 
Status Vedtaget 
Zone By 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Qaqortoq 
Formål Boligområde 
Anvendelse Boligformål / tæt lav
I stueetager kan der indrettes butikker og liberale erhverv, fællesrum og lignende. Der kan placeres boliger, offentlige institutioner, kiosk, serviceerhverv, småbutikker og vaskeri i området.
Byggefeltet (skraveringen) er forbeholdt service- eller restaurationsvirksomhed. 
Eksisterende forhold I området findes enfamiliehuse, rækkehuse og etageboliger, offentlige institutioner, småbutikker og vaskeri. Areal ca. 15,5 ha 
Rummelighed Området er på ca. 15,5 ha.
Restrummelighed: Der er i området udlagt et byggefelt A1-a på 0,1 ha. Der kan opføres 1 fritliggende bygning i byggefeltet til fælles formål: butik, institution o.l.. Anden fremtidig bebyggelse kan kun tillades som erstatningsbyggeri. 
Bebyggelse Nyt byggeri kan opføres som fritliggende og tæt/lav bebyggelse i indtil 1½ etage. Farvesætning og facadebeklædning skal forholde sig til bebyggelsen på Kimmernat. 
Friarealer Omkring Gl. Vandsø friholdes et 20 meter bredt bælte langs søens kant. 
Tilslutninger Områdets interne veje betjenes via Augo Lyngesvej, J.H. Lytzensvej og Alanngunguaq. Området er vandforsynet og kloakeret og ny bebyggelse skal tilsluttes. 
Klausulerede zoner En del af området er beliggende indenfor spærrezonen Sp-1 om vandressourceoplandet til drikkevandsreservoiret Storesøen. Der må ikke bygges i området, med 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Eksisterende lokalplan (Da) zip lokalplan_a11_vedt_dk.zip (1131 KB) 
Eksisterende lokalplan (Gl) zip lokalplan_a12__vedt_grl.zip (1241 KB) 
Baggrund