Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

108-E3


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Alluitsup Paa 
Formål Tekniske anlæg 
Anvendelse Særlig anvendelse – større tekniske anlæg - dump. 
Eksisterende forhold dump 
Rummelighed dump - ca 0,9 ha 
Bebyggelse Der kan etableres bebyggelse i tilknytning til anvendelsen. Bygningshøjden må ikke overstige 10 meter målt fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækninger skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling skal foretages i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Udendørs oplag i nødvendigt omfang kan tillades. Arealer uden for anlæg skal friholdes og henligge naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Til og fra helistop er klauserede indflyvningszoner. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Ved anlæggelse af særligt forurenende virksomhed skal ansøges om miljøgodkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Intet at bemærke.