Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

108-D4


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Alluitsup Paa 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Rekreative formål og kirkegårde. 
Eksisterende forhold kirkegårde 
Rummelighed kirkegård – ca 2700m2 - 0,3 ha 
Bebyggelse Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte brugsformål. 
Friarealer Udendørs oplag i nødvendigt omfang kan tillades. Arealer uden for anlæg skal friholdes og henligge naturligt. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Intet at bemærke. 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Intet at bemærke.