Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

108-C1


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Alluitsup Paa 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Offentlige formål – skole, institution, kirke, butik og lignende. 
Eksisterende forhold Offentlige formål 
Rummelighed ca 1,6 ha. I området desuden 4 boliger. Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger. 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m (dog undtaget kirken) fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Udendørs oplag i nødvendigt omfang kan tillades. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Intet at bemærke. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund Intet at bemærke. 
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Intet at bemærke.