Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

108-B3


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Alluitsup Paa 
Formål Erhvervs og havneområde 
Anvendelse Erhvervsområder 
Eksisterende forhold Ubebygget 
Rummelighed ca- 3,1 ha ubebygget 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 10m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Udendørs oplag i nødvendigt omfang kan tillades. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning. Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning. I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Ind- og udflyvningszone for heliport. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet at bemærke. 
Baggrund
Delområdeplanens forhold til anden planlægning Intet at bemærke.