Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

106-D2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Ammassivik 
Formål Friholdt område og større fritidsanlæg 
Anvendelse Rekreative formål og kirkegårde. 
Eksisterende forhold Rekreative formål og kirkegårde. 
Rummelighed friområde/markanlæg ca. 2,0 ha 
Bebyggelse Der må ikke opføres bygninger udover bygninger der har direkte tilknytning til ovennævnte anvendelsesbestemmelser. 
Friarealer Intet at bemærke. 
Tilslutninger Intet at bemærke. 
Klausulerede zoner Indflyvningszone over D4. 
Bevaringshensyn Intet at bemærke. 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume