Kommune Kujalleq - Kommuneplan 2011-2022
Postboks 514  3920 Qaqortoq  Grønland  Telefon: +299 704 100  www.kujalleq.gl  arealadm@kujalleq.gl
Vision og hovedstrukturMålsætninger Byer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

106-C2


Status Vedtaget 
Zone Bygd 
Kommune Kommune Kujalleq 
Lokation - by/bygd Ammassivik 
Formål Område til fællesformål 
Anvendelse Offentlige formål – skole, institution, og lignende. 
Eksisterende forhold skole 
Rummelighed skole – ca 1350m2 – ca. 0,1 ha – udvidelse eksisterende bygning. 
Bebyggelse Bygningshøjden må ikke overstige 7,5m fra naturligt terræn. Taghældningen skal være større end 20°. Tagdækningen skal udføres med tagpap/stålplader og udvendig vægbeklædning skal udføres i træ/stålplader. Udvendig maling i klare stærke farver, vel afbalanceret med den øvrige bebyggelse i området. 
Friarealer Der kan gives tilladelse til udendørs oplag i nødvendigt omfang. Udenomsarealer skal friholdes og henligge naturligt. 
Tilslutninger Der forefindes ikke offentligt kloaknet i bygden. Gråt spildevand ledes til havet via grøfter. Sort spildevand opsamles ved natrenovationsordning.
Der er mulighed for tilslutning til offentlig elforsyning.
I store dele af bygden er mulighed for tilslutning af helårsvand. 
Klausulerede zoner Tankanlæg og tilhørende spærrezone er i området. 
Bevaringshensyn Intet 
Miljøhensyn Intet at bemærke. 
Særlige forhold Intet. 
Baggrund Kort resume